Tilbake til album-oversikt

Vi rydder hele Karmøy

Antall dugnadstimer er basert på informasjon i deres søknad (antall medlemmer). Siden vi har begrensede midler og mange deltakere er dette punktet viktig å ha avklart på forhånd. Ingen lag/foreninger vil få utbetalt for mer enn 100 dugnadstimer (20 000 kr). Antall dugnadstimer til deres lag/forening: 100 Disse dugnadstimene skal fordeles på minst tre ryddedugnader i løpet av året. Fortrinnsvis ønsker vi dugnadene spres til ulike tidspunkter i året (Gjerne vår, sommer, høst). 1. Område som skal ryddes Fosen: Hellevika-Jektevika.