Dugnad: Vi rydder hele Karmøy 3 og gratis grillmat

Antall dugnadstimer er basert på informasjon i deres søknad (antall medlemmer). Siden vi har begrensede midler og mange deltakere er dette punktet viktig å ha avklart på forhånd. Ingen lag/foreninger vil få utbetalt for mer enn 100 dugnadstimer (20 000 kr).

            Antall dugnadstimer til deres lag/forening: 100

Disse dugnadstimene skal fordeles på minst tre ryddedugnader i løpet av året. Fortrinnsvis ønsker vi dugnadene spres til ulike tidspunkter i året (Gjerne vår, sommer, høst).  

Husk hensyn til fugler i tiden fremover.

  1. Område som skal ryddes

Fosen: Hellevika-Jektevika.

Oppmøtested ved Hellevika Båtslipp.

Detaljer

Dato søndag 04. september 2022
Klokkeslett 12:0016:00
Kalender Dugnad Vi rydder hele Karmøy 2022

Sted

Navn Hellevika - Jektevika
Adresse
Fosnavegen 127
5546 RØYKSUND
Stedsbeskrivelse Vi rydder hele Karmøy. 2022 Tildelt dugnadsområde Hellevika - Jektevika ved Fosen og T forbindelsen, Fastlands Karmøy.
Kjøreinstruks 89FC+VJ Røksund