Kameratstøtteleder ønsker Godt Nytt år og informer

Kameratstøtteleder ønsker Godt Nytt år og informer

Publisert av Helene Ranheim Skree den 01.01.23.

Kameratstøtteleder ønsker Godt Nytt år og informerer om 2022 og 2023.

Vil takke alle som har bidratt med stort og smått igjennom 2022. Uten dere ville ikke: huset vært pusset opp, plattingen blitt bygget av midlene fra Gjensidigestiftelsen, spill & film rommet som også er bibliotek blitt mulig med midler fra Equinor og PS 3 med spill & filmer fra Ole Vikre, reparasjon av inngangsoverbygg, ugress bekjemping, garasjeoppdeling, fast lørdagskafe, strandrydding, arrangement og aktiviteter.

2022 var første året med Kameratstøtte leder i vår avdeling. Jeg har tatt Kameratstøtte kurs 1 og 2, samt gjennomført 3 samlinger i studiet Individuell Mentoring og Veiledning gjennom UIA og Nvio. Vi er også representert i AU til Veteranplan Rogaland nedsatt av Statsforvalter Bent Høie. Det har vært felles møter for alle kommunene og flere møter er satt i 2023. Veteranplan er endelig blitt satt på agendaen i fylket.

I 2023 blir et spennende Kameratstøtte år. Jeg har med meg på laget erfarne Peter Wessel og vi samarbeider med avd Rogaland. Skal delta på Kameratstøtte ledersamling 13 -15 januar. Under årsmøtet som trolig blir tirsdag 7 februar på Aksdal vil jeg informere om Veteranplan og Kameratstøtte aktiviteter i 2023. Vi i kameratstøtte & avd Haugaland har fått tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen til utstyr og dags eller overnattingsturer for veteraner og nærstående på DNT hytter. Vi har planlagt så langt destinasjonene Vibrandsøy, Sauda og Utsira. Håper på frivillige medhjelpere til å få gjennomført turene, eks transport av folk, henger og utstyr, lasting, lossing og rydding. Jarl-Oluf har søkt NVIO sentralt om aktivitetsmidler og fått godkjent flere av de. Årsmøtet vil da bli en gyllen mulighet til å få førstehånds informasjon og kunne påvirke aktivitetene vi vil ha i 2023. Vil benytte anledningen til å minne om muligheten for Familiemedlemskap for deres nærstående til 100 kr året. Flere medlemmer, mer aktivitet og midler, større tyngde i Veteranplansaken og som en bonus er det lettere å få midler med familie rettet aktiviteter. 

Husk veterantreff på Dolly Dimples Oasen hver andre tirsdag i måneden.

Lørdagskafe fra kl 14 - 16 så godt som hver lørdag.

Huset blir åpnet ved forespørsel.

Gleder meg til å treffe dere igjennom hele 2023.

Mvh Helene R Skree